Du er her

Siegs Nyheder

Generelle nyheder fra siegs

Nye kataloger 2017

Torsdag den 8. september udkommer de nye SIEGs møntkataloger

Årets kataloger udkommer for 49. gang og igen kan vi vise en helt ny katalogisering af mønter. Denne gang er det mønterne fra Gottorp, som tidligere var danske område. Hermed er vores katalogisering af de hertugelige mønter fra Slesvig og Holsten tilendebragt.

Det er Birger Bentsen og Preben Nielsen fra Dansk Numismatisk Forening, der sammen med Jan Bendix, har stået for det store arbejde.

Man har tidligere - i 1908 - lavet en katalogisering ved at udgive et stort værk med Chr. Langes møntsamling. Det var en imponerende samling på den tid med bl.a. mange danske og slesvig-holstenske mønter.

I 2012 udgav Jørgen Sømod et bind med titlen: Mønter fra Slesvig & Holsten 1460-1923. Her var mange nye mønter med i forhold til, hvad Chr. Lange kendte.

Nu kommer Siegs så med den nyeste katalogisering, og endnu en gang er der mange mønter med, som ikke tidligere har været katalogiseret. Der vil givet vis komme endnu flere frem, når samlerne bliver opmærksomme på dette interessante område.

De gottorpske mønter er rige på varianter, og de kan fås til meget rimelige priser. Et oplagt nyt samleområde.

5 øre

Den sjældne 5 øre fra 1927.

Kobber femøren fra 1927 findes i to udgaver. Forskellen er møntmestrenes initialer.

Den mest almindelige mønt har initialerne HCN (Hans Christian Nielsen) og en mere sjælden er med N (Niels Peter Nielsen). Grunden til de to forskellige mønter skyldtes, at man midt i produktionen (finansåret) skiftede møntmester.

Det samme er sket med nogle af mønterne årgang 2016. Jørgen Strandgaard (JS) chef for Seddeltrykkeriet og Den kgl. Mønt blev afløst af af Lars G. Sørensen (LGS) og mønterne er fremstillet med hhv. JS eller LGS.

Det er ikke muligt at oplyse, hvor mange der bærer initialerne JS, men det kan ikke være mange.

Hvilke mønter fra 2016 årgangen det drejer sig om, kan man læse om i de nye Siegs kataloger

Nye møntkataloger

Torsdag den 3. september udkommer du nye SIEGs møntkataloger

         
Af nyheder kan nævnes de hertugeligemønter fra Slesvig og Sønderjylland. Vi har i år udvidet dette afsnit med fem regenter fra Nordborg, Glücksborg og Plön.
Det er gammel dansk område og mønterne blev udgivet af hertugerne. Området har tidligere været med i en dansk møntsamling, men efter nederlaget i 1864 til Tyskland, forsvandt interessen for disse mønter.

Pondechéry rupéen
Trankebar mønterne har også en nyhed. Det er Pondichéry rupeen fra 1761. Der er ikke meget dansk kendetegn over den, men den skulle også bruges som betaling i Indien. En interessant historie – også for ikke Trankebar samlere.
 

Danske lykkeskillinger
Danske lykkeskillinger har tidligere været bragt i Siegs kataloget. Sidste gang i 1984. De er med igen i år, for flere samlere har spurgt efter en katalogisering.
 

Norsk dobbeltspecie - ikke tidligere kendt
Siden sidste katalog er der dukket en hidtil ukendt norsk mønt op. Det er en Frederik III dobbeltspecie fra 1658. I mere end 350 år efter mønten er slået har ingen samler bemærket den. Det er altså stadig muligt at finde upåagtede skatte i møntsamlingerne.
 

Priserne?
Der er sket en del prisfald på de mere almindelige og slidte mønter. Udbuddet af almindeligheder er stort og køberne er mere kræsne. Til gengæld er sjældenheder og super kvalitet steget i pris.

Nyopdagede pengesedler

Nyopdagede Pengesedler

Siden udsendelsen af den ny udgave af SIEG´s seddelkatalog har vi fået
mange positive tilkendegivelser. Der har blandt andet været stor
tilfredshed med oversigten over underskrifter i forbindelse med de
forskellige litranumre.

Siden udsendelsen af 2014 udgaven af Sieg´s seddelkatalog, har
redaktionen opdaget/modtaget 18 nye tilføjelser til
underskriftskemaerne. Så der sker løbende fremskridt.

Her kommer den gamle tekst vedr. 5 kr. sedlen.

En helt ny spektakulær opdagelse er Grønland 12 rigsbankskilling 1853,
som aldrig før har været registreret. Man har vidst at den er blevet
trykt, idet alle værdierne blev trykt i samme ark, men hidtil har ingen
eksemplarer været registreret af 12 rigsbankskilling 1853.
Grønland 12 rigsbankskilling

Så der er stadig muligheder for at finde upåagtede sjældenheder.
Skulle en af jer læsere være så heldig, så del oplevelsen med os.

 

Har du lyst til at arbejde med mønter og pengesedler?
Til sidst i dette nyhedsbrev kan vi fortælle, at man nu har chancen for at arbejde professionelt med mønter og pengesedler.
Det er møntafdelingen hos auktionsfirmaet Bruun Rasmussen, der søger en vurderingssagkyndig.
 
Man kan se hele stillingsopslaget her:

http://www.jobindex.dk/cgi/open.cgi?rm=jobtext&id=191700&tid=h517242

Frimærkepenge

 - Om Frimærkepenge -

Peter_JensenLinneKaffevognenDKFAFK

De små nødpenge fra 1941-1942 med danske frimærker blev første gang katalogiseret i Carl Lund-Jensens katalog fra 1941, mens frimærkepengene stadig udkom næsten overalt i Danmark. Interessen var enorm dengang og mange ”spekulanter” udsendte lange serier på forskellig farvet karton.

Senere har Jørgen Sømod udgivet et opfølgende katalog i 1970’erne og senest det store 2 binds værk “Frimærkepenge i Danmark” fra 2005 og 2008.

Interessen for frimærkepenge er steget de senere år. På auktioner bliver der handlet flittigt.
Siden den sidste katalogisering er der dukket enkelte nye frimærkepenge op.

SIEGs vil gerne registrere alle frimærkepengene med henblik på udgivelse af et katalog med priser, som savnes i alle tidligere udgivne kataloger.
Det bliver et stort arbejde, for der findes mere end 4.600 forskellige danske frimærkepenge fra 2. verdenskrig, hvis vi tager alle farvenuancerne med. Vi vil derfor opfordre samlere af frimærkepenge til at kontakte os, hvis de mener, at der i deres samling er nogle, som endnu ikke er registreret. Vi hører også gerne fra samlere, som mener, at de kan bidrage med oplysninger, sjældenhed eller andet relevant.

Send da en mail til bendix@siegs.eu med et scan eller en beskrivelse.  


- Nyt Website -

Som nogen sikkert allerede har bemærket har Siegs forlag skiftet sin webløsning ud.

front_event Forsiden - Oversigt over næstkommende begivenheder for møntsamlere.
sortering Find en kontakt - Tilføjet et filter så det bliver endnu nemmere at finde numismatik kontakter.
Event Kalendervisning - Få et overblik over kommende begivenheder for møntsamlere

Kommende arrangementer?
Holder din forening et arrangement eller møde, som du mener burde være i kalenderen, hører vi gerne herom, så det kan annonceres på siegs.eu.
Send en email til bendix@siegs.eu og oplys: Tid, sted, hvad, og evt. et link.

Venligst

Jan Bendix
Siegs Forlag

Copyright Siegs forlag